Sākums > Domas > Promocijas darbs latviski vai angliski?

Promocijas darbs latviski vai angliski?

Katram no mums ir savs redzējums un pieredze. Tāpēc ir skaidrs, ka viedokļi ir krasi atšķirīgi. Dažas dienas esmu domāji par šo jautājumu – vai promocijas darbu būtu jāraksta un jāaizstāv angļu valodā?

Atklāšu kārtis. Es esmu matemātikas doktors. Promocijas darbu izstrādāju varbūtību teorijas un matemātiskās statiskas apakšnozarē. Promocijas darbu izstrādāju Latvijas Universitātē. Darbu rakstīju un aizstāvēju angļu valodā. Man tas šķita pavisam dabiski, jo bija prasība par to, ka vismaz vienam no trīs recenzentiem ir jābūt no ārzemēm. Man tas uzreiz bija signāls – darbs ir jāraksta un jāaizstāv angļu valodā, jo kā gan ārzemju recenzents spēs novērtēt manu darbu, ja tas būs latviešu valodā.

Lai arī darbu rakstīju angliski, es uzskatu, ka zinātniskā terminoloģija latviešu valodā obligāti ir jāattīsta un jāpilnveido. Jau pēc promocijas darba aizstāvēšanas iesaistījos darba grupā, kura izstrādāja angļu – latviešu statistikas terminu vārdnīcu. Statistikas terminu vārdnīca ir vitāli nepieciešama manā ikdienas darbā. Ja strādāju Latvijā, tad loģiski, ka statistikas terminoloģija latviešu valodā ir nepieciešama. Tehnisku iemeslu dēļ vārdnīca nav tikusi līdz publiskošanai, bet darbs tāpat bija ļoti vērtīgs. Darba grupā bija statistiķi no vairākām nozarēm – oficiālās statistikas, ekonomikas, medicīnas, bioloģijas, uzņēmējdarbības – bija iespēja ar kolēģiem spriest par terminiem un vienoties par to lietojumu latviešu valodā. Radījām arī vairākus jaunus terminus, kuri šobrīd jau tiek lietoti.

Un tagad dažas tēzes par promocijas darba valodu.

Pirmkārt. Bieži dzirdu argumentu, ka promocijas darbs ir jāraksta latviski, lai veicinātu zinātniskās terminoloģijas attīstību latviešu valodā. Man ir grūti piekrist šim apgalvojumam. Promocijas darbs tomēr ir individuāls darbs. Promocijas darba autors var izveidot ļoti labu terminoloģiju latviešu valodā, iestrādāt to savā darbā, bet es neredzu, kā tas palīdzēs vispārējai terminoloģijas attīstībai. Terminoloģija veidojas, ja vairāki nozares zinātnieki vienojas par terminoloģiju. Terminoloģija ir vienošanās. Promocijas darbs labākajā gadījumā ir vienošanās starp grāda pretendentu un vadītāju.

Protams promocijas darba rakstīšanas laikā var tikt pamanīti terminoloģijas trūkumi. Un beigu beigās tas tiešām var realizēties ar kāda jauna termina radīšanu. Bet šim mērķim tikpat labi kalpo promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā. Tajā visi galvenie promocijas darba termini tiks iekļauti un attiecīgi var tikt virzīti uz oficiālu apstiprināšanu.

Otrkārt. Es stingri iestājos par to, ka promocijas darbu ir jāvērtē vismaz vienam vai diviem recenzentiem no ārzemēm. Zinātne pēc definīcijas ir starptautiska. Attiecīgi tas būtu pilnīgi normāli un nodrošinātu objektīvu darba vērtēšanu. Ja darbu vērtē recenzenti no ārzemēm, tad pilnīgi dabiski, ka darbam un aizstāvēšanai ir jābūt angļu valodā. Kā gan savādāk viņi darbu novērtēs?

Treškārt. Viens no promocijas procesa mērķiem ir gatavot jauno zinātnieku paaudzi. Es pieņemu par šo neviens nestrīdas. Attiecīgi promocijas procesam pēc iespējas labāk ir jāsagatavo jaunais censonis zinātnieka karjerai. Tagad jautājums – kādā valodā zinātnieki raksta publikācijas? Protams ir nozaru izņēmumi, bet parasti publikācijas raksta angļu valodā. Ja publikācijas zinātniekam būs jāraksta angliski, tad vislabāk, lai viņš to jau sāk darīt promocijas laikā, vai ne tā?

Ceturtkārt. Pavisam filozofiska doma. Promocijas darba valodas izvēle ir atkarīga no promocijas darba mērķa. Ja promocijas darbu doktorants izstrādā tikai un vienīgi sev (ar domu, ka tik dabūt tos Dr. burtiņus), tad protams – lai raksta pilnīgi vienalga kādā valodā. Ja darbu raksta savas universitātes vajadzībām – lai raksta tādā valodā, kādā ir pieņemts sazināties attiecīgajā universitāte. Nav pretenziju. Es tomēr ceru, ka lielākā daļa no promocijas darbiem tiek rakstīti ar globālu mērķi. Ar mērķi, ka darbs būs derīgs ne tikai lokāli, bet arī globāli. Vismaz es to neapzināti biju pieņēmis – es savu promocijas darbu rakstīju pasaulei, ar domu, ka tas derēs ne tikai Latvijas kontekstā, bet arī jebkurā citā pasaules valstī. Ja tā, tad mana izvēle par darbu angļu valodā bija pilnīgi pamatota un dabiska – darbu rakstīju angļu valodā, kas šobrīd de facto ir universāla zinātnes valoda.

Nobeigumā. Es neesmu par striktiem noteikumiem, jo protams – vienmēr ir izņēmumi, kur dabiski promocijas darbs ir jāraksta latviešu valodā. Pat ja tā nebūs obligāta prasība, tad es vēlētos, lai tā tiktu iedibināta kā normāla prakse, ka lielākā daļa no promocijas darbiem Latvijā tiek rakstīti angļu valodā.

Zinātnisko terminoloģiju protams arī vajag stiprināt, bet es nedomāju, ka promocijas darbs ir īstais rīks terminoloģijas stiprināšanai. Terminoloģija nekur nepazudīs – to es apgalvoju no pieredzes. Kamēr būs zinātnieki, kuri runā latviski un raksta latviski – terminoloģija latviešu valodā būs. Un ticiet man, promocijas darbs pavisam nav vienīgais darbs, kuru zinātnieks uzraksta savā mūžā – tas ir tikai sākums.

KategorijasDomas
  1. Pontons Pontons
    22.11.2019 pulkstenis 11:04

    1) Absolūti nav acīmredzami, ka “terminoloģija (latviski) nekur nepazudīs”. Kā pareizi norādīts rakstā, tā IR JĀLIETO saziņā. Kur (un kāpēc) tā tiks lietota? Acīmredzami, ka promocijas darba vadītājam ar darba rakstītāju var nebūt jēgas to lietot.
    2) Kāpēc tieši angļu valoda tiek noteikta kā “izredzētā”? Savulaik bija vācu un krievu, tagad pie apvāršņa ir ķīniešu…

  1. 04.12.2019 pulkstenis 17:50

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: